Kriska Nadiya

Black Tortoiseshell with White
DOB 11/4/18 – Ohio, USA
Parents: Sire: Vanilla Sky Alexander of Kriska                                                 Dam: Kriska Zena                                  IMG_0939IMG_3387hearts